Terms & Conditions

Terme en voorwaardes

 

Deur te registreer en gebruik te maak van Tempstudent erken en aanvaar die gebruiker die terme hier vervat en is jy gebind tot die terme en voorwaardes. Daarbenewens met die gebruik van die webtuiste se dienste sal jy onderhewig wees aan enige gelaaide riglyne en reëls van toepassing op die dienste, wat gelaai en hersien kan word van tyd tot tyd. Alle soortgelyke reëls en riglyne is hierby inkorporeer met verwysing na die terme en voorwaardes of diensbepalings.

ENIGE DEELNAME IN DIE WEBTUISTE SAL DUI OP AANVAARDING VAN HIERDIE OOREENKOMS. INDIEN JY NIE OREENSTEM MET DIE BOGENEOMDE NIE, MOET ASSEBLIEF NIE DIE WEBTUISTE GEBRUIK NIE.

Die webtuiste en sy inhoud word aangebied vir slegs inligtingdoeleindes, die webtuiste sal nie verantwoordelik wees vir die akkuraatheid, bruikbaarheid en beskikbaarheid van enige inligting versprei of beskikbaar gestel deur die webtuiste nie en sal nie aanspreeklik wees vir enige foute of weglatings in die inligting.

In die geval waar daar konflik tussen werkgewers en werknemers in die werksplek of op die webtuiste ontstaan is dit die betrokke partye se verantwoordelikheid om die situasie op te los en kan Tempstudent op geen manier aanspreeklik gehou word nie.

Die inligting wat deur die werknemers verskaf word, word aan die werkgewers beskikbaar gestel slegs vir die doeleinde van goedkeuring. Die werkgewer mag die inligting vir geen ander doeleindes gebruik nie.

 

  • Tempstudent se doel is slegs om die werkgewers en werknemers bymekaar te bring. Tempstudent vat geen verantwoordelikheid vir die proses wat daarop volg nie. Dit is die werkgewer se verantwoordelikheid om ʼn aanspreeklikheid ooreenkoms met die betrokke student aan te gaan.
  • Werkgeleenthede wat op Tempstudent geadverteer word, word deur die werkgewers geadverteer en Tempstudent vat geen verantwoordelikheid vir die inhoud daarvan nie.
  • Tempstudent stoor alle gebruikers se persoonlike inligting. Geen inligting word aan derde partye uitgegee nie, behalwe waar daar toestemming gevra word van die rekening-houer.
  • Tempstudent is nie betrokke by die aansoek en keurings proses nie. Indien daar nie terugvoer teen die sperdatum van die werkgeleentheid ontvang nie, aanvaar dat die aansoek was onsuksesvol.
  • Tempstudent behou die reg om enige werkgeleentheid advertensies, aansoeke en kommunikasie vanaf die webtuiste te verwyder indien dit enige vorm van kru-taal, haatspraak, diskriminasie of soortgelyke kommunikasie bevat.
  • Temspstudent behou die reg om enige werkgewer of werknemer van die webtuiste te verwyder met eie diskresie.
  • Tempstudent behou die reg om aansoeke vanaf werkgewers en werknemers te keur en dat alle inligting nie op die webtuiste sal verskyn nie.
  • Tempstudent behou die reg om die terme en voorwaardes te verander soos wat die platform ontwikkel.
  • Alle materiaal, inligting, idees, dokumente ens. Wat op Tempstudent verskyn of voorkom mag nie gedupliseer word nie.